html templates

Nieuwsbrief

Digitaal ontwerp

Een nieuwsbrief is een regelmatige publicatie waar, al dan niet gratis, op geabonneerd kan worden. Een (digitale) nieuwsbrief kan gaan over een (hoofd)thema, nieuws, activiteiten, (nieuwe) producten/diensten, aanbiedingen, voortgang van een groot project, etc.
Kenmerkend; nieuwsbrieven informeren de lezers. Bovendien kunnen nieuwsbrieven een rol spelen in het opbouwen en in stand houden van de relatie met gebruikers, klanten, personeel of leden.

Veel websites en (grote) bedrijven hebben tegenwoordig meerdere nieuwsbrieven die via e-mail worden verstuurd naar mensen op een mailinglist.

De lay-out heeft elke keer dezelfde stijl en kent een aantal vaste onderdelen;

 • een herkenbare titelbalk en goede titel,
 • een (beknopte) inhoudsopgave,
 • (vaak) een opmaak in kolommen,
 • is overzichtelijk en eenvoudig te lezen,
 • heeft (enkele) afbeeldingen, 
 • een afmeldoptie.

Voordelen van het digitaal versturen van nieuwsbrieven (dit ging vroeger per post) zijn:
• De kosten zijn (veel) lager en het versturen gaat snel,
• Stimuleert tot (meer) website bezoek,
• Stimuleert tot ‘call-to-action’ (mensen doen sneller aankopen),
• Meer analysegegevens beschikbaar (wel/niet geopend),
• Milieuvriendelijker.

Een goede nieuwsbrief is aantrekkelijk voor de lezer. De inhoud van de nieuwsbrief moet aansluiten bij de behoefte van de lezer. Hiervoor bepaal je de doelgroep en stel je een doel vast voor je nieuwsbrief.
Bedrijven gebruiken deze digitale ontwerpen vaak om reclame te maken. Ontwerp jij reclamemateriaal voor een bedrijf? Dan moet je handig zijn met computers. Maar nog belangrijker is dat je creatief bent en weet wat mensen mooi vinden. Digitaal ontwerpers werken vaak op de afdeling Communicatie van een bedrijf.

INSCHRIJFFORMULIER

Abonneer op onze nieuwsbrief